Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Veranderingen GGZ


Vanaf 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Het doel van deze stelselwijziging is een passende behandeling op de juiste plaats. Cliënten met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg). Uitgangspunt is dat psychologische zorg dichtbij huis en minder zwaar – en daarmee goedkoper – wordt geboden.

Belangrijke wijziging voor de jeugd is de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een stoornis volgens het DSM-classificatiesysteem om voor vergoede zorg in aanmerking te komen. Lees meer over de basis GGZ hier op onze site.