Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Over ONL

Onderwijszorg Nederland (ONL) is een landelijke coöperatie van adviesbureaus van EDventure, de branchevereniging van adviesbureaus in Nederland. ONL biedt gespecialiseerde zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. Daarnaast bieden instellingen aangesloten bij ONL ook individuele en groepsbehandelingen aan voor kinderen met lichte gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en zorgverzekeraars. In de dienstverlening van ONL staat de behandeling van het individuele kind centraal. Alle ONL leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en zijn dus ISO gecertificeerd en Cedeo erkend. Met de aangesloten onderwijsadviesbureaus (OABs) biedt ONL landelijk gespecialiseerde zorg.

Kwaliteit
Alle ONL-leden hebben het Keurmerk Onderwijsadvies en zijn daarmee ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend. De dienstverlening van ONL voldoet aan de actuele stand van de wetenschap. ONl werkt voortdurend aan de doorontwikkeling en innovatie van haar diensten.

Wat is EDventure?
EDventure is de branchevereniging en keurmerkorganisatie van onderwijsadviesbureaus in Nederland en vormen een landelijk dekkend netwerk. De adviseurs komen bij alle scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en beroepsonderwijs en werken aan het realiseren van hun pedagogische, didactische en organisatorische doelstellingen. Gedragswetenschappers (psychologen en orthopedagogen) bieden zorg op het individuele en groepsniveau van kinderen. Zij kennen de zorgstructuur van scholen en werken samen met de zorgpartners in de regio. Professionaliteit, kwaliteit, innovatie en samenwerking zijn daarbij de sleutelwoorden. Voor meer informatie www.edventure.nu.