Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Werkwijze

ONL-aanpak is maatwerk en dichtbij
De ONL-aanpak is altijd een kwestie van maatwerk op basis van een generieke behandelmethode, gebaseerd op gedragswetenschappelijke kennis en behandelresultaat. Onze aanpak sluit aan op de behoeften en mogelijkheden van kinderen én die van hun omgeving. ONL werkt bij de aanpak van gedragsproblemen altijd vanuit én aanvullend op het onderwijs. Dat is dé plek waar hulp laagdrempelig, nabij, effectief en op basis van actuele ondersteuningsbehoeften integraal en efficiënt georganiseerd kan worden.

8 Stappen
De ONL-aanpak Van lichte gedragsproblemen is gebaseerd op een generiek ONL-behandelmodel. Een practice based effectieve aanpak waarin kinderen en jongeren met kortdurende ondersteuning in (maximaal) acht stappen grip krijgen op voor hen lastige sociale situaties, in hun eigen rol daarin zien, en hun gedrag leren aanpassen. Daarbij wordt (zo veel mogelijk) met ouders en leerkrachten samengewerkt.

E-health
Naast face-to-face contacten wordt ook gewerkt met e-health modules. ONL werkt vanuit een ‘blended’ basis. Wat een kind echt nodig heeft en welk aandeel van e-health daarin effectief is, is maatwerk.