Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

ONL bij gedragsproblemen

Visie aanpak lichte gedragsproblemen
Gedrag van kinderen en jongeren trekt soms nadrukkelijker de aandacht van ouders en leraren: zoals  grensoverschrijdend, onaangepast, brutaal en agressief gedrag. Maar het kan ook gaan om verborgen probleemgedrag: zoals bij stille, angstige en teruggetrokken kinderen.
Gedragsproblemen doen zich vaak in specifieke situaties voor. De omgeving waarin kinderen of jongeren verkeren, kan dat gedrag uitlokken. Bijvoorbeeld door wisseling van omstandigheden in de klas, wisseling van lokaal en/of leraar tussen lessen, of een verschil in mores tussen thuis, wijk en school.

Gedragsproblemen en leren
Gedragsproblematiek kan het leren door en de ontwikkeling van kinderen en jongeren negatief beïnvloeden. Het is belangrijk om kinderen en jongeren, ouders, leraren en eventuele andere relevante professionals zo snel mogelijk weer op weg te helpen met kortdurende ambulante ondersteuning. Gericht op zowel het jeugdigen leren omgaan met moeilijke situaties en het daarin ‘beheersen’ van hun gedrag, als hun omgeving leren omgaan met lastig gedrag en probleemsituaties voor te zijn.

ONL-aanpak is maatwerk en dichtbij
De ONL-aanpak is altijd een kwestie van maatwerk op basis van een generieke behandelmethode, gebaseerd op gedragswetenschappelijke kennis en behandelresultaat. Onze aanpak sluit aan op de behoeften en mogelijkheden van kinderen én die van hun omgeving. ONL werkt bij de aanpak van gedragsproblemen altijd vanuit én aanvullend op het onderwijs. Dat is dé plek waar hulp laagdrempelig, nabij, effectief en op basis van actuele ondersteuningsbehoeften integraal en efficiënt georganiseerd kan worden.

 

plaatje