Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Onderwijsadviesbureaus helpende hand voor gemeenten bij invoering Jeugdwet


verbinding-header

Korte lijnen tussen kind, gezin, hulpverlening en school noodzakelijk

transitielogoDe onderwijsadviesbureaus, verenigd in brancheorganisatie EDventure, bieden gemeenten de helpende hand bij de invoering van de nieuwe jeugdwet. Door de invoering van de Jeugdwet verandert er per 1 januari 2015 veel voor kinderen, ouders, hulpverlenende instellingen en het onderwijs. De verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg verschuiven van het Rijk naar de gemeenten. De onderwijsadviesbureaus adviseren gemeenten een visie op jeugdzorg te ontwikkelen waarbij het kind centraal staat en er korte lijnen ontstaan tussen het onderwijs en de jeugdzorg. Om gemeenten en het onderwijs te helpen bij de veranderingen heeft EDventure een speciale website ontwikkeld; www.verbindingonderwijsenjeugdzorg.nl.

Annemarie Kaptein, Directeur EDventure: “De aanstaande veranderingen in de jeugdzorg zijn fors. Het is belangrijk dat gemeenten, scholen, jeugdzorg- en overige instellingen lokaal snel een gemeenschappelijke visie ontwikkelen waarbij het ontwikkelperspectief van het kind en het gezin centraal staat. Onderwijsadviesbureaus verbinden ouders, scholen en zorginstellingen voor een succesvolle samenwerking, naar voorbeeld van de zorg bij dyslexie en gedragsproblemen van Onderwijszorg Nederland (ONL). Gemeenten kunnen in hun nieuwe taak- en rolverdeling dan ook een beroep doen op de onderwijsadviesbureaus die op het snijvlak van onderwijs en zorg actief zijn. Korte lijnen tussen onderwijs- en jeugdzorginstellingen zijn in het belang van het kind. Voorkomen moet worden dat afzonderlijke trajecten ontstaan rondom hetzelfde gezin: daarom 1 kind, 1 gezin, 1 plan van aanpak.”

De nieuwe website – www.verbindingonderwijsenjeugdzorg.nl – is het centrale verbindingspunt voor de samenwerkende partijen. Gemeenten, zorgaanbieders, leraren en schoolbesturen vinden hier alle benodigde informatie over de transitie en kunnen met vragen terecht bij het landelijk netwerk van onderwijsadviesbureaus.

site-preview

Jeugdzorg en onderwijsadviesbureaus

Met een historie van meer dan 40 jaar bieden onderwijsadviesbureaus als partner van scholen, schoolbesturen, ouders en kinderen betrouwbare onderwijsondersteuning. Ze creëren onderwijsinnovaties maar zijn steeds meer betrokken bij onderwijszaken met raakvlakken op het gebied van zorg. Denk aan dyslexie- en gedragsbehandelingen onder de vlag van ONL. Ook zijn de onderwijsadviesbureaus, operationeel en bestuurlijk, betrokken geweest bij de recente veranderingen die hebben geleid tot passend onderwijs waarbij de leeromgeving van het kind centraal staat.

Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet van kracht. Hierdoor verandert er veel voor kinderen, ouders, hulpverlenende instellingen en het onderwijs. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de jeugdzorg en tegelijk verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdzorg. Door de verschuiving van het budget voor jeugdzorg van provincies naar gemeenten, moet jeugdzorg sneller en efficiënter worden voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. Ook is het de bedoeling dat door intensivering en afstemming tussen zorgverleners (waaronder ambulante jeugdhulp) complexere hulp alleen wordt geboden als het niet anders kan. In de nieuwe jeugdwet blijft de kwaliteit van de jeugdzorg gewaarborgd.

Over EDventure

EDV-thumbEDventure is de landelijke vereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden via informatievoorziening, lobby en deskundigheidsbevordering en stimuleert (gezamenlijke) innovatie. EDventure vertegenwoordigt 22 leden met zo’n 2.500 adviseurs. De adviseurs staan in contact met scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen. Een groot aantal van de leden maakt deel uit van de coöperatie Onderwijszorg Nederland (ONL) en/of het landelijk netwerk van ExpertisePunten Ouderbetrokkenheid. Meer informatie: www.edventure.nu.

Over ONL

onl-headerOnderwijszorg Nederland (ONL) is een landelijke coöperatie van adviesbureaus van EDventure en biedt gespecialiseerde landelijke zorg bij diagnose en behandeling van (ernstige) dyslexie bij kinderen. ONL heeft gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen in dienst die dagelijks intensief en geïntegreerd samenwerken met scholen, ouders, kinderen en zorgverzekeraars. In de dienstverlening van ONL staat het individuele kind centraal. Alle ONL-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en hebben een ISO-certificering en een Cedeo-erkenning. Meer informatie www.onderwijszorgnederland.nl