Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Onderwijsadviesbureaus helpende hand voor gemeenten bij invoering Jeugdwet

De onderwijsadviesbureaus, verenigd in brancheorganisatie EDventure, bieden gemeenten de helpende hand bij de invoering van de nieuwe jeugdwet. Door de invoering van de Jeugdwet verandert er per 1 januari 2015 veel voor kinderen, ouders, hulpverlenende instellingen en het onderwijs. De verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg verschuiven van het Rijk naar de gemeenten. De onderwijsadviesbureaus adviseren gemeenten een visie op jeugdzorg te ontwikkelen waarbij het kind centraal staat en er korte lijnen ontstaan tussen het onderwijs en de jeugdzorg. Om gemeenten en het onderwijs te helpen bij de veranderingen heeft EDventure een speciale website ontwikkeld; www.verbindingonderwijsenjeugdzorg.nl.

Meer dan een derde kinderen regio IJsselland gepest

Twee derde van de ouders uit de regio IJsselland vinden hun kind weerbaar. Dit blijkt uit het vierjaarlijkse onderzoek van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst IJsselland onder 5534 ouders met kinderen van 0-12 jaar. Ruim een derde van de kinderen is echter de laatste drie maanden gepest; voornamelijk op school. Dit meldt RTV Oost in september 2014. […]

Veranderingen GGZ

Vanaf 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Het doel van deze stelselwijziging is een passende behandeling op de juiste plaats. Cliënten met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats […]