Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Home

Welkom op de website van Onderwijszorg Nederland (ONL), hier kunt u informatie vinden van de coƶperatie ONL.
ONL is een landelijke coƶperatie van onderwijsadviesbureaus. Bij ONL zijn orthopedagogen, psychologen, logopedisten en behandelaars werkzaam die specialistische zorg bieden op het gebied van ernstige enkelvoudige dyslexie en gedragsproblemen. De aangesloten onderwijsadviesbureaus hebben op deze gebieden ruime ervaring op het samenwerken met ouders, scholen, GGZ, Centra voor jeugd & gezin en samenwerkingsverbanden om te komen tot kwalitatief goede en verantwoorde zorg.

In de dienstverlening van ONL staat de behoefte van het kind centraal.